Teknoloji Ekonomiyi Nasıl Etkiler

Teknolojinin en dramatik etkisi toplum üzerinde hissedildi. Teknolojik gelişme her insanın yaşamını etkiler. Teknolojinin ekonomi üzerindeki etkisi aşağıda belirtildiği gibi gözden geçirilebilir

Teknoloji Ekonomiyi Nasıl Etkiler
Editör: Cemal
16 Mayıs 2020 - 08:07
Verimlilikte Niteliksel ve Niceliksel Artış

Teknolojinin en önemli etkisi daha fazla üretkenliktir. Nicel artış örneği, daha az maliyetle daha fazla üretimdir. Bir hastanede etki, maliyetine bakılmaksızın elektronik izleme ekipmanının bakımı gibi niteliksel olabilir. Verimlilik artışının bir sonucu olarak, çalışanların gerçek ücretleri artar ve bazı ürünlerin fiyatları düşer. Böylece teknolojinin yararı tüm sosyal sisteme yayılır. Bu, daha teknolojik ilerleme talebine yol açar. 

Araştırma ve Geliştirme Teşvik Gerekliliği

Gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetler teknoloji ithal etmek ve satın almak yerine, bilim ve teknoloji ile ilgili araştırma ve geliştirmeyi desteklemelidir. Kurumlar ve araştırmacılar, ülkeyi kendi kendine ilgilendirebilecek ve yerli kaynakların maksimum kullanımını sağlayan kırılganlığı azaltabilecek inovasyon teknolojilerimizi bulmaya teşvik edilmelidir.Hem donanımın hem de teknolojinin modernizasyonunu ayarlamalıdır.

Hükümet, aynı zamanda yurt dışını ziyaret etmek ve eğitim almak için araştırmacılara, öğrencilere sponsor olmalıdır, çünkü bu, yabancı teknolojiyi eve getirmeye yardımcı olacaktır. Teknolojinin toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilir olmasını sağlamalıdır. Ar-Ge kanadı, hem büyük hem de küçük ölçekli sanayilere hayati girdiler sağlayabileceğinden, hükümet tarafından kurulmalıdır. Bu kanat ülkenin özel koşullarına göre yardımcı olabilir. Tüm emek fazlası geriye dönük ekonomilerinde emek yoğun endüstri teknolojilerinin geliştirilmesi için güçlü bir durum söz konusudur.Daha önce vasıfsız bir işçi tarafından ele alınan bir iş, şimdi eğitimli ve yetkin bir işçinin hizmetlerini gerektirmektedir. Ofis işleri artık bilgisayar uzmanlarının hizmetlerini talep ediyor. Böylece teknolojik gelişme işleri daha entelektüel ve yükseltilmiş hale getirdi.

Yüksek Mesleki ve Bilgili Personel Gerekliliği

Sadece işler daha entelektüel olmakla kalmaz, çalışanlar bile daha profesyonel olma eğilimindedir. Organizasyonun bordrosunda bilim insanlarına, mühendislere ve yüksek vasıflı işçilere ihtiyacı olacaktır. Organizasyon ilerici ve modern bir personelle övünebilir.

Ancak bu tür işlerin motivasyonu zor bir iştir. Cazip ücretlere, iş güvenliğine ve adil muameleye ihtiyaç duyacaklar. Bu tür çalışanların işte tutulması başka bir zor iştir. Şirket, profesyonel çalışanların iş değiştirmesini caydırmak için çaba sarf etmelidir.

Biyo-Profesyonel ve Çok Profesyonel Yöneticilere İhtiyaç

İdarenin sorumluluğunu üstlenen kişilerin, seçilen uzmanlık alanlarındaki yeterliliğin yanı sıra yönetim eğitiminde kalifiye olmaları gerekmektedir. Bugünün işi biyo-profesyonel ve çok profesyonel yöneticilere ihtiyaç duyuyor.

Teknolojik gelişmenin bir diğer etkisi, Hükümet tarafından iş dünyasına getirilen ve halktan sert muhalefetin getirdiği sürekli artan düzenlemelerdir. Hükümet, toplumun bir bölümü için zararlı olan ürünleri araştırma ve yasaklama yetkisine sahiptir. Bazen bu gelişmeler, yeni inovasyonların ekoloji, mahremiyet, sadelik ve hatta insan ırkı için bir tehdit olduğundan korkan halktan sert bir muhalefet davet ediyor. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.